Særlige sikkerhedsydelser

Personbeskyttelse og livvagter

Abexa ApS tilbyder VIP/ Executive Protection og livvagtsløsninger for personer hvor der er forhøjet personlig risiko på grund af deres beskæftigelse, status, konomi, foreninger, geografiske placering eller andet, der kan gøre dem til et mål for fysisk angreb eller kidnapning.
Vores Executive Protection service kan benyttes ved korte løsninger og fuldtidsløsninger, der special-designes til den konkrete case og som tilrettelægges efter behov – og i samarbejde med den enkelte kunde.

Hver opgave vurderes individuelt og kan bl.a. indeholde: Personbeskyttelse, generelle overvågningsopgaver, adgangskontrol, persontransport, terror-, trussels- og risikovurderinger, overvågning af private værdier samt komplet planlægning af indenrigs/udenrigs rejser efter VIP’ens egne ønsker.

Det er vigtigt, at VIP-sikkerheden og den personlige sikkerhed ydes, så det ikke bliver en belastning for kunden. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at sikkerheden ikke må give et forkert indtryk på omgivelserne eller på anden måde gøre kunden usikker.

 

 

Residential security

Vi beskytter ejendomme, private boliger, landejendomme, gårde, stalde, kontorer mv.

Sikkerhedskrav for beboere og ejendomme kan variere betydeligt alt afhængigt af situationen, trussel eller placering.

Opgaven starter op ved at, vi besøger dig på din ejendom og foretager en såkaldt risikovurdering. Derefter vil vi give vores anbefaling på en løsning, hvor vi reducerer risici for ejendom, mennesker og aktiver, naturligvis i forhold til det ønskede sikkerhedsniveau.
Løsningerne kan variere fra fysisk tilstedeværelse af vagter på stedet og/eller videoovervågning i og omkring ejendommen og dermed kunne overvåge alle personer, aktiver og køretøjer, der kommer ind / forlader ejendom eller lokaler.

Vores vagter kan arbejde åbenlyst eller om nødvendigt i en diskret rolle afhængig af opgaven og sikkerhedssituation.

 

 

Observationshold

Som følge af et samfund hvor vi hører tale om trusler, risici, farer, sikkerhedsproblemer har vi introduceret en ny type af observationshold indenfor rammerne af dansk lovgivning. Observatørholdet (OBS) der typisk er klædt på, så de passer ind i det miljø de skal færdes i, for at undgå at tiltrække opmærksomhed.

Observationsholdets indsats er en specialiseret proces, hvor en tredjeparts person/er, bygninger, områder aktivt beskyttes gennem skjulte sikkerhedsmetoder.

Holdet leveres typisk til større festivaler og events samt til virksomheder, hvor der overvåges og rapporters hvis der er mistænkelige forhold – samt at vurdere graden af interaktion og identificere eventuelle problemområder, hvorfra sikkerhedsledelsen kan tilskynde til løsninger.

 

 

Medie sikkerhed

Abexa yder sikkerhed til medie/produktionsselskaber i et studie eller on-site. Vi forstår vigtigheden af at holde produktionen privat, opretholde integriteten og holde vigtige personer trygge under hele produktionen. Vi tilbyder løsninger som f.eks. fysisk beskyttelse, beskyttelse af publikum/vejledning. Abexa yder mediesikkerhed og støtte til mediehold, der er indsat i konfliktramte og utrygge områder.