BYGHERRESERVICE

Som noget nyt lancerer vi nu det vi kalder bygherreservice. Bygherreservice er en værdiskabende totalløsning for alle entrepenører – rådgivere og bygherrer. Abexa håndterer alle sikkerhedsmæssige aspekter på byggepladsen og er ledelsens forlængede arm gennem hele projektet uanset størrelse. Bygherreservice kan blandt andet indeholde følgende:

Svindkontrol

Svindkontrol omhandler både kontrol af svindel og tyveri på byggepladsen. Med svindel menses der medarbejdere der oplyser urigtige oplysninger omkring mødetider mm. Svindel er en overset faktor når man budgettere et projekt – vi mennesker er indrettet til at stole på andre menneskers gode intentioner, hvilket selvfølgelig også er den eneste rigtige holdning. Desværre ses det ofte at man bliver overrasket over hvor store summer der forsvinder ved overarbejdstimer.  2-4 timer vælter ikke et budget, men regner man det ud på en daglig mer´udgift over længere perioder, bliver det til anseelige summer. Med svindkontrol kan dette reguleres så denne type af svindel bliver minimal. Vi logfører og fører statistikker på alt hvad der foregår på byggepladsen. 

Affaldssortering

En undervurderet post er bortskaffelse af containeraffald. Enhver ved at blandet industriaffald kan være en bekostelig affære. Ved at indtænke dette i opstartsfasen kan vi overvåge hvad der sker i området og påpege overfor brugerne at affald skal sorteres retsmæssigt. Alternativt kan vi via overvågning se hvem synderen er hvorefter kunden kan sende regningen videre til synderen, så det ikke belaster øvrige aktører.

Arbejdsmiljø & PSS (plan for sikkerhed og sundhed)

I samarbejde med byggeriets arbejdsmiljøkoordinator kan vi hjælpe med at planerne for sikkerhed og sundhed bliver håndhævet på pladsen.. Vi deltager i sikkerhedsmøder og foretager runderinger på byggepladsen samt tilser at retningslinierne overholdes og påtales hvis nødvendigt. Vi overtager IKKE ansvaret for arbejdsmiljø, men skal betragtes som en støttefunktion i dagligdagen.

Posthåndtering og varemodtagelse

Mistet post, bortkomne dokumenter kan være en stor udfordring og vi vil gerne sikre at vareleverancer rent faktisk bliver leveret og modtaget. Ved at samle det ÉT sted – ved portvagten, kan man imødekomme at der ikke opstår uventede forsikrings-krav for “forsvundne ” leverancer der aldrig har været på bygepladsen.

Køretøjsregistrering og onlinebooking af leverancer

Abexa tilbyder tidsregisteringssystem, for på den måde at holde kontrol over hvem og hvilke leverandører der kommer til byggepladsen. Via Slot-systemmet kan entrepenører bestille tid for leveringer så der ikke kommer flere køretøjer ind på byggepladsen adgangen end ønsket og muligt. På denne måde kan man styre det “flow” der er på kørevejene, hvilket højner sikkerheden markant. Som leverandør vil man kunne bestille tid på feks. en given aflæsningsplads, hvis der skal aflæsses med kran eller hvad behovet ellers måtte være. Det er ligeledes muligt at lave begrænsninger i aflæsningstiderne i bestemte tidsrum efter ønske – dette gør også at man ikke får uønskede køretøjer ind på området. Med dette system kan man samtidig lave bestillinger af blandt andet mødelokaler, kran, truck, lift mm. for at imødekomme ventetider og til tider frustrationer blandt medarbejdere/ chaufførerne der ofte venter forgæves.
Alt dette kan kunden selv styre eller som en fast del af dagligdagen implementere det i portvagtsfunktionen.

Dette er kun få af mange elementer bygherreservice indeholder. Ønsker du at høre mere om denne ydelse er du velkommen til at kontakte os.