Observationshold

Abexa  ApS tilbyder observationshold til alle situationer, hvor observation kunne være en fordel.

Som følge af et samfund hvor vi hører tale om trusler, risici, farer og andre sikkerhedsproblemer lancerer Abexa ApS en ny type af sikkerhedstiltag – observationshold.

Holdet benyttes oftest ved virksomheder samt til større festivaler og events, hvor det er vurderes nødvendigt at overvåge og rapportere, samt at vurdere graden af interaktion og identificere eventuelle problemområder.

Holdet er i civil beklædning, så de passer til den enkelte opgave og i det miljø de skal færdes i for på den måde at undgå at tiltrække opmærksomhed og opnå det bedste resultater.

Abexa ApS’ medarbejdere agerer altid inden for rammerne af dansk lovgivning.

Observationsholdets indsats, er kort skitseret en forebyggende proces, hvor personer, bygninger og andet bliver aktivt beskyttet gennem skjulte sikkerhedstiltag.

Ønsker du flere informationer omkring vores observationshold er du mere end velkommen til at kontakte Rene Dahl på telefon 51 90 24 01 eller på rd@abexa.dk