Observationshold

Abexa tilbyder observationshold til alle situationer, hvor observation kunne være en fordel.

Som følge af et samfund hvor vi hører tale om trusler, risici, farer og andre sikkerhedsproblemer lancerer Abexa en ny type af sikkerhedstiltag – observationshold.

Holdet benyttes oftest til større festivaler og events, samt til virksomheder, hvor det er nødvendigt at overvåge og rapportere, samt at vurdere graden af interaktion og identificere eventuelle problemområder.

Holdet er i civil beklædning, så de passer til den enkelte opgave og i det miljø de skal færdes i. For på den måde at undgå at tiltrække opmærksomhed og opnå det bedste resultater. Abexa´s medarbejdere agerer altid inden for rammerne af dansk lovgivning.

Observationsholdets indsats, er kort skitseret en proces, hvor personer, bygninger og andet bliver aktivt beskyttet gennem skjulte sikkerhedstiltag.

Ønsker du flere infomationer omkring holdet er du mere end velkommen til at kontakte Rene Dahl på telefon 51 90 24 01 eller på rd@abexa.dk