Residential security

Residential security er sikring af ejendom, bolig, beboere, mm. Her kan der både være tale om erhverv, offentlig eller privat lokation. Årsagerne til behov for sikring af lokation kan være mange. Her kan der blandt andet være tale om en offentlig person der ikke ønsker udefrakommende, har adgang til privat bolig mm.

En løsning på residential security kan blandt andet indeholde:

  • Udendørs videoovervågning
  • Portvagt / adgangskontrol
  • Rundende vagt
  • Hegnet område
  • Sikring af bygningsdele
  • Beboernes sikkerhed i og udenfor bopæl
  • Mm.

Løsningerne kan variere fra fysisk tilstedeværelse af vagter på stedet og/eller videoovervågning i og omkring lokationen og dermed overvågning af alle personer, aktiver og køretøjer, der kommer eller forlader området.

Kravene for en løsning kan variere betydeligt alt afhængigt af, den enkelte situation, trussel eller geografisk placering osv. Hos os er alle opgaver derfor skræddersyet så den passer 100 % til den enkelte kundes behov og ønsker. Første skridt er derfor at, vi besøger kunden på lokationen og foretager en risikovurdering. Derefter udarbejder vi den mest optimale sikkerhedsløsning til kundens behov, hvor vi reducerer risici for ejendom, mennesker og aktiver, naturligvis i forhold til det ønskede sikkerhedsniveau.

Hos Abexa ApS tager vi selvfølgelig også højde for kundens ønske omkring diskretion i forbindelse med udførelse af opgaven. Man har mulighed for at vagten kan bære uniform, for på den måde at skabe synlighed, eller man har mulighed for at vagten er iført civil beklædning.

Ønsker du at høre mere om Residential security hos Abexa ApS, er du velkommen til at kontakte rene Dahl på 51 90 24 01 eller på rd@abexa.dk.