For erhverv

Bygherreservice

Vi står klar til at hjælpe

Bygherreservice

Bygherreservice er en værdiskabende totalløsning for alle bygherrer og bygherre-rådgivere.

Det primære ved denne løsning er at sikre en direkte kommunikation med bygherre og byggeledelse så nye tiltag effektueres hurtigt og effektivt, samt at minimere omkostningerne til den samlede sikkerhedsløsning.

Bygherreservice giver bygherren mulighed for at overholde gældende dansk lovgivning, da viderefakturering af vagtydelser ikke er lovligt medmindre man er et autoriseret vagtselskab.Der faktureres altid direkte til byggeledelsen uden fordyrende mellemled, så ledelsen altid har et fuldt overblik over økonomien.

Abexa håndterer alle sikkerhedsmæssige aspekter på byggeriet og er ledelsens forlængede arm gennem hele projektet uanset størrelse.

Bygherre service kan blandt andet indeholde følgende:

Svindkontrol omhandler både kontrol af svindel og tyveri på byggepladsen. Med svindel menes der medarbejdere der oplyser urigtige oplysninger omkring mødetider mm. Svindel er en overset faktor når man budgetterer et projekt – vi mennesker er indrettet til at stole på andre menneskers gode intentioner, hvilket selvfølgelig også er den eneste rigtige holdning. Desværre hænder det at man bliver overrasket over hvor store summer der forsvinder ved overarbejdstimer. 2-4 timer vælter ikke et budget, men regner man det ud over længere perioder, bliver det til anseelige summer.

Med svindkontrol kan dette reguleres så denne type af svindel bliver minimal. Vi logfører og fører statistikker på alt hvad der foregår på byggepladsen fra start til slut.

En undervurderet post er bortskaffelse af containeraffald. Enhver ved at blandet industriaffald kan være en bekostelig affære. Ved at indtænke dette i opstartsfasen kan vi overvåge hvad der sker i området og vejlede brugerne om at affald skal sorteres retsmæssigt. Alternativt kan vi via overvågning se hvem der ikke gør det korrekt hvorefter ekstraregningen for håndteringen kan vidresendes til rette modtager, så det ikke belaster øvrige aktører.

I samarbejde med byggeriets arbejdsmiljøkoordinator kan vi hjælpe med at planerne for sikkerhed og sundhed bliver håndhævet på pladsen.. Vi deltager gerne i sikkerhedsmøder og foretager runderinger på byggepladsen samt tilser at retningslinierne føres ud i livet og der vejledes hvis nødvendigt. Vi overtager IKKE ansvaret for arbejdsmiljø, men skal betragtes som en støttefunktion i dagligdagen.

Mistet post, bortkomne dokumenter og varer kan være en stor udfordring og vi vil gerne sikre at vareleverancer rent faktisk bliver leveret og modtaget.

Ved at samle det ÉT sted – ved portvagten, kan man imødekomme at der ikke opstår uventede drift og produktionsafbrudelser når pakker forsvinder eller at man oplever “forsvundne ” leverancer der aldrig har været på bygepladsen.

Vi tilbyder natrligvis at lave tilbud på jeres projekt hvor alt er inkluderet herunder også videoovervågning og vagtydelser – Det giver mulighed for at lave budgetter uden overraskelser

Dette er kun få af mange elementer bygherreservice indeholder.

Vi fortæller gerne mere om bygherreservice og hvad det kan gøre for jer og jeres projekt ved et uforpligtende møde.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere

Vi tilbyder alle former for vagtydelser og kan imødekomme specielle krav til både opgavehåndtering og uniformer samt udstyr. Igennem mange år i branchen, har vi opbygget et bredt netværk, der sikrer, at vi altid kan levere den ydelse, du som kunde ønsker, hvor end i landet det måtte være. Vi ser meget frem til at høre fra dig.