BYGHERRESERVICE

Bygherreservice er en værdiskabende totalløsning for alle Bygherre-rådgivere og bygherrer.

Abexa håndterer alle sikkerhedsmæssige aspekter på byggepladsen og er ledelsens forlængede arm gennem hele projektet uanset størrelse.

Ved at benytte sig af  bygherreservice fjerner du alle de fordyrende mellemled(underleverandører mv) og det giver dig direkte kommunikation til dine sikkerhedsmedarbejdere på projektet.

Samtidig giver det dig muligheden for at overholde gældende lovgivning, da vidrefakturering af vagtydelser ikke er lovligt medmindre man er et autoriseret vagtselskab.

Bygherreservice kan blandt andet indeholde følgende:

Svindkontrol

Svindkontrol omhandler både kontrol af svindel og tyveri på byggepladsen. Med svindel menes der medarbejdere der oplyser urigtige oplysninger omkring mødetider mm. Svindel er en overset faktor når man budgetterer et projekt – vi mennesker er indrettet til at stole på andre menneskers gode intentioner, hvilket selvfølgelig også er den eneste rigtige holdning. Desværre hænder det at man bliver overrasket over hvor store summer der forsvinder ved overarbejdstimer.  2-4 timer vælter ikke et budget, men regner man det ud  over længere perioder, bliver det til anseelige summer.

Med svindkontrol kan dette reguleres så denne type af svindel bliver minimal. Vi logfører og fører statistikker på alt hvad der foregår på byggepladsen fra start til slut. 

Affaldssortering

En undervurderet post er bortskaffelse af containeraffald. Enhver ved at blandet industriaffald kan være en bekostelig affære. Ved at indtænke dette i opstartsfasen kan vi overvåge hvad der sker i området og vejlede brugerne om at affald skal sorteres retsmæssigt. Alternativt kan vi via overvågning se hvem der ikke gør det korrekt hvorefter ekstraregningen for håndteringen kan vidresendes til rette modtager, så det ikke belaster øvrige aktører.

Arbejdsmiljø & PSS (plan for sikkerhed og sundhed)

I samarbejde med byggeriets arbejdsmiljøkoordinator kan vi hjælpe med at planerne for sikkerhed og sundhed bliver håndhævet på pladsen.. Vi deltager i sikkerhedsmøder og foretager runderinger på byggepladsen samt tilser at retningslinierne overholdes og der vejledes hvis nødvendigt. Vi overtager IKKE ansvaret for arbejdsmiljø, men skal betragtes som en støttefunktion i dagligdagen.

Posthåndtering og varemodtagelse

Mistet post, bortkomne dokumenter og varer kan være en stor udfordring og vi vil gerne sikre at vareleverancer rent faktisk bliver leveret og modtaget. 

Ved at samle det ÉT sted – ved portvagten, kan man imødekomme at der ikke opstår uventede drift og produktionsafbrudelser når pakker firsvinder  “forsvundne ” leverancer der aldrig har været på bygepladsen.

Overvågning og vagtløsninger

Vi tilbyder natrligvis at lave tilbud på jeres projekt hvor alt er inkluderet herunder også videoovervågning og vagtydelser – Det giver mulighed for at lave budgetter uden overraskelser

Dette er kun få af mange elementer bygherreservice indeholder. 

Ønsker du at høre mere om denne ydelse er du meget velkommen til at kontakte os.